Tekenwedstrijd `stel je voor je bent een uil… waar houd jij je schuil?’

De bloeikaartenactie is weer gestart!
Net als vorig jaar, vragen we kinderen om de voorkant van een bloeikaart te tekenen. De mooiste tekeningen worden afgedrukt op een echte kaart en gaan op de post naar iedereen in de gemeente die een vogel in de straatnaam heeft (dat zijn ca 1300 adressen). Download hier het wedstrijdformulier .
De uil krijgt in de Hof veel aandacht en staat symbool als graadmeter van de biodiversiteit. Vandaar deze vraag (vorig jaar stond de bij centraal en was de vraag: “stel je voor, je bent een bij, naar welke bloem vlieg jij?”). De inzendingen moeten 16 april ontvangen zijn. Op woensdag 17 april is het juryberaad. Inzenden kan per post met bijgaande retourenvelop (Gemeente Hof van Twente, tav HofPower, Marianne Hutten, Postbus 54, 7470 AB Goor) of afgeven op het gemeentehuis aan de receptie.

Boomfeestdag 2019

Samenwerken loont!  De Groene loper Hof van Twente, Hofpower,  medewerkers van de gemeente hof van Twente en Gildenbor, maken er vandaag een feestje van om bomen te planten. Twee groepen 8 van IKC Magenta uit Delden en groep 6 van de  Prins Constantijnschool in Goor, planten diverse bomen, raken enthousiast bij een ` kopspijkerquiz ‘over bomen, schreven boomverhalen  en gaan naar huis met een leuke attentie ter ere van de boomfeestdag. RTV Oost was aanwezig en maakte radio- en tv-opnames! Theo Hakkert (journalist Tubantia) en Benno de Graaf (directeur basisschool Heeckeren) kiezen de 2 beste verhalen met bijbehorende tekeningen. Deze worden paginagroot in het Hofweekblad van 27 maart a.s gepubliceerd.

 

 

NL Doet op 15 en 16 maart, geef jij op voor een groene klus in de Hof?

In de Hof van Twente zijn zes groene projecten aangemeld voor NL Doet. Voor vier daarvan worden nog vrijwilligers gezocht. NL Doet is de de grootste vrijwilligersactie van Nederland en vindt dit jaar plaats op 15 en 16 maart. Op vrijdag 15 maart kun je bijvoorbeeld aan de slag bij kinderboerderij ‘t Kukelnest. Daar wordt gewerkt aan de bouw van een fantastisch klimbos. Meld je aan via www.nldoet.nl/klus/oprichten-van-een-fantastisch-klimbos .In Azelo kan je helpen bij het aanleggen van een pluktuin, meld je aan via  www.nldoet.nl/klus/pluk-je-geluk. Wil je aan de slag met het maken en plaatsen van insectenhotels, het inrichten en onderhouden van de vlindertuin, schoonmaken van de stallen en andere dierverblijven, horecataken en met onderhoudswerkzaamheden aan de hekwerken en verblijven. Meld je aan via www.nldoet.nl/klus/aveleijn-locatie-het-kukelnest. Bij de Goorse Hockeyclub wordt op zaterdag 16 maart gewerkt aan het verfraaien van het terrein. De haagbeuken, beukenhagen en bloemperken worden hersteld en verfraaid. Meld je aan via www.nldoet.nl/klus/groei-en-bloei-op-ons-terrein.Het natuurbos bij de Stoevelaargroep in Goor wordt op zaterdag 16 maart nog diervriendelijker gemaakt d.m.v het maken en ophangen van vogelhuisjes en het aanleggen van een kikkerpoel. Meld je aan via www.nldoet.nl/klus/natuurbos-stoevelaargroep. Bij de Stoevelaar zal de belevingstuin weer onder handen worden genomen. Voor deze laatste twee projecten zijn mensen voldoende. De inschrijving daarvoor is dan ook gesloten. In Markelo kan je ook groen aan de slag kijk op  www.nldoet.nl/klus/aanleg-groentetuin

Groen bezig?

Na een periode van opbouw en uitproberen is het Overijsselse platform www.groenbezig.nl goed op stoom. Een prachtig netwerk voor groene vrijwilligers & initiatieven, met meer dan 200 initiatiefnemers en groepen, boeiende ervaringsverhalen, interessante vacatures en cursussen en handige informatie over bijvoorbeeld verzekeren en fondsen.

Alles goed geregeld?

Veel initiatieven zijn op zoek naar geld. Daarom vind je op Groen Bezig een fondsenboek met heel veel suggesties. Neem een kijkje op deze pagina. Ook vind je hier de nieuwe subsidieregeling van de provincie voor aandachtsoorten. www.groenbezig.nl/alles-goed-geregeld

Op zaterdag 23 maart naar Intratuin een tuintegel inwisselen voor plantje?

Draag jij een Steentje bij aan een groenere Hof van Twente  

Iedereen kan eenvoudig een steentje bijdragen aan een groenere leefomgeving: tegel eruit, plant erin. Tuinen krijgen zo niet alleen meer sfeer, maar ze zijn bijvoorbeeld ook beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.  Om je op de goede weg te helpen organiseert tuinvereniging Groei & Bloei samen met Intratuin de inwisselactie ‘Tegel eruit, plant erin!’. Lever op zaterdag 23 maart een tegel uit eigen tuin in en ontvang twee tuinplanten cadeau om de leeggekomen plek te vergroenen.

Zaai je eigen natuurakker of bloemenweide

Zaai je eigen natuurakker of bloemenweide in de Hof van Twente en draag bij aan de biodiversiteit!

De bloemrijkdom in het buitengebied neemt al jarenlang sterk af en daarmee leefgebied voor insecten, boerenlandvogels en andere dieren. Steeds meer particulieren zaaien (een deel van) hun grond in met een bloemenmengsels.  Landschap Overijssel ondersteunt  het aanleggen van bloemrijke plekken door collectieve inkoop van zaaigoed en door het verspreiden van kennis over aanleg, ontwikkeling en beheer. Bestel voor 13 maart een van onderstaande zaaimengsels via   www.landschapoverijssel.nl/mijn-natuurakker.  Zaaimengsels waar je uit kunt kiezen zijn:

  • Akkerbloemen: een mengsel van 1-jarige akkerbloemen
  • Natuurakker: een mengsel van 1- en 2-jarige akkerbloemen en granen
  • Bloemenweide: een mengsel van meerjarige bloemen

Voorwaarden :

  • Je bent grondeigenaar of grondgebruiker in Overijssel
  • Jouw natuurakker, bloemenweide of bloemenrand heeft een minimale oppervlakte van 100 m2 (deze minimale hoeveelheid geldt voor ieder mengsel dat besteld wordt)