Groene Pluim?

De Groene Pluim is een rondreizend kunstwerk dat steeds wordt doorgegeven aan iemand die volgens de huidige bezitter van de Groene Pluim een compliment verdient voor zijn of haar inzet voor biodiversiteit.De Groene Pluim is een compliment wat navolging verdient.

De familie Keuper overhandigde op donderdag 14 februari 2019, tijdens het evenement:  `Hart voor Groen, met liefde meters maken voor natuur’ georganiseerd door Natuur voor Elkaar www.natuurvoorelkaar.nl   de Groene Pluim aan de Woeste Wieven in Diepenheim.

De  Woeste Wieven krijgt de groene Pluim van de familie Keuper www.keuper-pasta.com, omdat zij er  op een duurzame manier voor gezorgd hebben, dat een eeuwenoude Twentse boerenhoeve een nieuwe functie heeft gekregen, met alle mogelijke moderne recreatieve faciliteiten en met behoud van tal van karakteristieke elementen uit het verleden.  Door alle investeringen die er voor het gereedkomen van de gebouwen en buitenruimte zijn gedaan, is het voor veel mensen mogelijk geworden (opnieuw) kennis te maken met de Twentse gastvrijheid en natuur. De Woeste Wieven www.dewoestewieven.nl verwent haar gasten met zoveel mogelijk uit de streek afkomstige producten en laat op die manier ook zien duurzaamheid een warm hart toe te dragen

De Groene Pluim is gemaakt door Tonnie Blanken en Marianne Jonkhans en mogelijk gemaakt door Ina van de Riet van Atelier Gein. In de maand van de biodiversiteit van 22 april t/m 22 mei 2018 wordt de pluim voor het eerst uitgegeven door de ‘makers’, Tonnie Blanken en Marianne Jonkhans aan een bedrijf, maatschappelijk initiatief of een persoon in de gemeente Hof van Twente. De Groene Pluim wisselt bij voorkeur eens in de 2 maanden van plek in de gemeente Hof van Twente.

Op 10 mei 2018 is de Groene Pluim voor het eerst uitgereikt aan Sylvia Lotte van Ayurveda Twente. lees meer 

Op 10 juli heeft  Sylvia Lotte de Groene Pluim  doorgegeven aan familie Keuper in Hengevelde vanwege hun initiatief om spelt  te verbouwen en daar zelf pasta van de maken. Maar er is nog een reden; Sylvia Lotte geeft aan te genieten van de koeien van de familie Keuper die nog steeds lekker buiten in de wei staan te grazen. Persbericht De Groene Pluim overhandigd aan familie Keuper uit Hengevelde