Achtergrond

Eind 2017 is bij een aantal groene initiatieven, gestimuleerd door de gemeente Hof van Twente,  het idee ontstaan en om een Groene Loper in gemeente Hof van Twente te starten. De inmiddels geformeerde werkgroep Groene Loper Hof van Twente wil de komende 2 jaar door kennis te delen, vooral nieuwe ideeën en initiatieven tot stand laten komen ter verbetering van de biodiversiteit. Deze initiatieven kunnen variëren van opnieuw vergroenen van een (woon)wijk, een buurttuin, stadslandbouw, erfinrichting, maar denk ook aan groene speelplaatsen voor kinderen, educatie en workshops tot bloemen/bijen-linten. De gemeente Hof van Twente heeft zich bereid verklaard de werkgroep Groene Loper te faciliteren, evenals financieel te ondersteunen, waardoor borging en inbedding in de gemeente gelijk plaats vindt vanaf het begin.

Werkgroepleden Groene Loper Hof van Twente:

  • Henk-Jan Kempers                                     IVN Diepenheim
  • Alexandra Tempelman-Bobbink         Bewoner/Operatie Steenbreek
  • Roordink/Frans Kruse                              Stichting Hofvogels
  • Alberta Groteboer                                      Bewoner asbestsaneringswijk `t Gijmink
  • Martin Degen                                                Landschap Overijssel
  • Evelien Riesmeijer                                      Gemeente Hof van Twente
  • Ina van de Riet                                              Boerderij Wessels Erve/ Stichting Stadslandbouw Hof van Twente