Help je mee om een groene loper te zaaien van zonnebloemen?

 

Van 22 april tot en met eind mei 2018 vindt in Hof van Twente de `Maand van de Biodiversiteit’ plaats. In deze periode vinden allerlei activiteiten plaats om het belang van biodiversiteit verder te brengen. Het weer is goed, de bomen, heesters en hagen worden weer groen. De hoogste tijd om zonnebloemen te zaaien of te planten. De Groene Loper Hof van Twente houdt daarom een zonnebloemenactie. De zaden zijn geoogst in oktober 2017 op het terrein van de Stadslandbouw Hof van Twente aan de Kerkstraat 123 D in Goor. Koop deze lokaal geoogste zonnebloemzaden (inclusief actieformulier en plantaanwijzingen) voor slechts €1,00 bij de volgende adressen:

  • Eko Twente/VVV Delden (Langestraat 29 Delden )
  • Floral Queen (Wijnkamp 73 in Goor),
  • Bloemruiker (Goorsestraat 22D Hengevelde)
  • Stadslandbouw Hof van Twente ( alleen `s ochtends open aan de Kerkstraat 123 D in Goor)

Maak een foto van jouw gezaaide zonnebloemen en de plaats waar je de zonnebloemen in de gemeente Hof van Twente hebt geplant/gezaaid en stuur die foto met je naam en adres per mail op naar: info@groeneloperhofvantwente.nl

De Groene Pluim voor Sylvia Lotte van Ayurveda Twente

De Groene Pluim is een rondreizend kunstwerk dat steeds wordt doorgegeven aan iemand die volgens de huidige bezitter van de Groene Pluim een compliment verdient voor zijn of haar inzet voor biodiversiteit. De Groene Pluim is een compliment wat navolging verdient.  Namens Tonnie Blanken en Marianne Jonkhans  de Groene Pluim voor het eerst doorgegeven op 10 mei 2018 aan Sylvia Lotte van Ayurveda Twente. Redenen voor het verdienen van de Groene Pluim is volgens Tonnie Blanken de inzet van Sylvia Lotte voor biodiversiteit in het omgaan met mensen én het omgaan met het belang van biodiversiteit op haar kuuroord . Ayurveda Twente is een kuuroord gelegen op Landgoed Weldam tussen Goor en Hengevelde aan de Goorsestraat 49. Het landgoed is aangewezen als Nationaal Landschap. De houtwallen, singels en bossen zorgen voor een kleinschalig en groen karakter. Lees meer over Sylvia Lotte en haar kuuroord 

 

22 april de dag van de aarde…… vier mee en zaai zonnebloemen?

Ieder jaar op (en rond) 22 april is het  `Earthday’, ofwel de Dag van de Aarde, de week van de aarde en aansluitend de maand van de aarde. Op de `Dag van de Aarde” staan we stil bij de vele manieren om  zelf iets bij te dragen aan het milieu. In de Hof van Twente organiseert de Groene Loper een zonnebloemenactie.

Zonnebloemzaden zijn te verkrijgen op de stadslandbouw tijdens de maand van de biodiversiteit tot 22 mei 2018. Adres: Kerkstraat 123d. Achter Avia tankstation in Goor. Geopend: Ma-vrij ochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

 

 

Eerste Nationale Bijentelling op 21 en 22 april

In het weekend van 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen aan dit landelijk onderzoek door in de tuin gedurende een half uur bijen te tellen. Dit onderzoek is nodig omdat het niet goed gaat met wilde bijen. Ruim de helft van de bijna 360 bijensoorten is bedreigd. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Om de bij beter te kunnen helpen, is meer informatie nodig over waar bijen voorkomen en met hoeveel ze zijn. www.nederlandzoemt.nl/bijentelling

 

 

Project “Red de vlinder en de bij” in Hengevelde gestart

Op  vrijdag 6 april draaide het voor de leerlingen uit groep 4 en 6  van de Petrusschool de hele dag om biodiversiteit. Robbie ten Thije nam het initiatief en Wim Wijering verzorgde een super doordacht programma ism met ouders en leerkrachten van de Petrusschool.  De werkgroep Groene Loper Hof van Twente feliciteert en trakteert de deelnemers aan dit project en deelde op 6 april 2018 vijfenzeventig appels uit.Persbericht Petrusschool red de vlinder en de bij Hengevelde.

Fotografen gezocht `Lente in de Hof van Twente’

Voor deze website van de Groene Loper Hof van Twente zijn we op zoek naar fotografen van klein tot groot, die mooie lentefoto’s willen maken en inzenden.  Het thema luidt: Lente in de Hof van Twente

Maak foto’s waar je aan kunt zien dat biodiversiteit (flora en fauna) iets is om vooral van de genieten! Geïnspireerd? Doe mee en stuur je foto’s digitaal  naar Groene Loper Hof van Twente  om te plaatsen -met jouw toestemming- op deze website van de Groene Loper Hof van Twente. Vermeld ook even de locatie in de Hof van Twente waar je de foto gemaakt hebt. 

Tips nodig om de foto’s te maken?  lees verder 

Succesvolle bijenwerkdag tijdens NL Doet op 10 maart in Goor

21 vrijwilligers bouwen drie bijenhotels en zaaien twee bijenweides in tijdens NLDoet op 10 maart j.l.

Een mooi voorbeeld van hoe samenwerking loont. Kinderboerderij het Kukelnest, Alberta Groteboer (initiatief Asbest eruit, biodiversiteit erin), de Stadslandbouw Hof van Twente zochten elkaar op tijdens de voorbereiding van deze dag in het kader van de Groene Loper Hof van Twente.

De een had geld, de ander beschikte over kennis van zaaien en harken, weer een ander bood onderdak. En zo beleefde iedereen een super leuke dag met als resultaat meer aandacht in Goor voor de niet stekende solitaire bijen.

Maand van de biodiversiteit tussen 22 april en 22 mei 2018

Van 22 april (Dag van de Aarde) t/m 22 mei (Dag van de Biodiversiteit) vindt in Hof van Twente de Maand van de Biodiversiteit plaats. Er zijn in deze maand diverse activiteiten om aandacht te vestigen op biodiversiteit. Eén van de acties is dat op 22 mei een kaart met zaadjes wordt verspreid naar inwoners van bloemen-/bomenstraten in de gemeente. De opdruk voor de kaart en  de opdruk van de postzegels voor deze kaarten worden ontworpen door kinderen.
Van 3 t/m 26 april worden BSO’s en kleuterklassen gevraagd om een tekening van te maken met de opdracht ‘ik ben een bij, naar welke bloem vlieg jij?’. De kinderen tekenen een bloem waar ze naartoe zouden vliegen als ze een bij zouden zijn. De tekeningen worden tijdens de meivakantie opgehangen in het gemeentehuis (27 april t/m 11 mei). Een jury kiest de mooiste tekening voor de opdruk van de zaadjeskaart en de mooiste tekening voor de opdruk van de postzegels. De kaarten worden opgestuurd naar alle inwoners in Hof van Twente die in een straat wonen met een bloem of boom erin (zoals Lindelaan, Rozenstraat, etc). Hof van Twente kent ruim 14.000 adressen, deze doelgroep bestaat uit 1100 adressen.  De kaarten worden op 22 mei bezorgd. Ontvangers worden opgeroepen om de kaarten ‘bewust weg te gooien’.

Doe mee met de bijenwerkdag op 10 maart tijdens NL doet in Goor

Op 10 maart 2018  a.s. worden er  in Goor door 3 organisaties in samenwerking met Landschap Overijssel 2  bijenweides ingezaaid en 3 bijenhotels gebouwd. Deze hotels, voor niet stekende solitaire bijen, kevers en vlinders, worden op de 3 samenwerkende locaties geplaatst. Er wordt deze dag gewerkt van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Het Kukelnest, de Stadslandbouw Hof van Twente en in de Gijminkwijk (waar de `asbest eruit is en nu biodiversiteit erin moet’).  Natuurlijk zit een gezamenlijke lunch inbegrepen. Trek je warme werkkleren aan, kom op de fiets en doe met ons mee!

Geef je op via de site van NL doet  en kies een bijenklus  of mail naar naar inavdriet@gmail.com