Project “Red de vlinder en de bij” in Hengevelde gestart

Op  vrijdag 6 april draaide het voor de leerlingen uit groep 4 en 6  van de Petrusschool de hele dag om biodiversiteit. Robbie ten Thije nam het initiatief en Wim Wijering verzorgde een super doordacht programma ism met ouders en leerkrachten van de Petrusschool.  De werkgroep Groene Loper Hof van Twente feliciteert en trakteert de deelnemers aan dit project en deelde op 6 april 2018 vijfenzeventig appels uit.Persbericht Petrusschool red de vlinder en de bij Hengevelde.

Fotografen gezocht `Lente in de Hof van Twente’

Voor deze website van de Groene Loper Hof van Twente zijn we op zoek naar fotografen van klein tot groot, die mooie lentefoto’s willen maken en inzenden.  Het thema luidt: Lente in de Hof van Twente

Maak foto’s waar je aan kunt zien dat biodiversiteit (flora en fauna) iets is om vooral van de genieten! Geïnspireerd? Doe mee en stuur je foto’s digitaal  naar Groene Loper Hof van Twente  om te plaatsen -met jouw toestemming- op deze website van de Groene Loper Hof van Twente. Vermeld ook even de locatie in de Hof van Twente waar je de foto gemaakt hebt. 

Tips nodig om de foto’s te maken?  lees verder 

Succesvolle bijenwerkdag tijdens NL Doet op 10 maart in Goor

21 vrijwilligers bouwen drie bijenhotels en zaaien twee bijenweides in tijdens NLDoet op 10 maart j.l.

Een mooi voorbeeld van hoe samenwerking loont. Kinderboerderij het Kukelnest, Alberta Groteboer (initiatief Asbest eruit, biodiversiteit erin), de Stadslandbouw Hof van Twente zochten elkaar op tijdens de voorbereiding van deze dag in het kader van de Groene Loper Hof van Twente.

De een had geld, de ander beschikte over kennis van zaaien en harken, weer een ander bood onderdak. En zo beleefde iedereen een super leuke dag met als resultaat meer aandacht in Goor voor de niet stekende solitaire bijen.

Maand van de biodiversiteit tussen 22 april en 22 mei 2018

Van 22 april (Dag van de Aarde) t/m 22 mei (Dag van de Biodiversiteit) vindt in Hof van Twente de Maand van de Biodiversiteit plaats. Er zijn in deze maand diverse activiteiten om aandacht te vestigen op biodiversiteit. Eén van de acties is dat op 22 mei een kaart met zaadjes wordt verspreid naar inwoners van bloemen-/bomenstraten in de gemeente. De opdruk voor de kaart en  de opdruk van de postzegels voor deze kaarten worden ontworpen door kinderen.
Van 3 t/m 26 april worden BSO’s en kleuterklassen gevraagd om een tekening van te maken met de opdracht ‘ik ben een bij, naar welke bloem vlieg jij?’. De kinderen tekenen een bloem waar ze naartoe zouden vliegen als ze een bij zouden zijn. De tekeningen worden tijdens de meivakantie opgehangen in het gemeentehuis (27 april t/m 11 mei). Een jury kiest de mooiste tekening voor de opdruk van de zaadjeskaart en de mooiste tekening voor de opdruk van de postzegels. De kaarten worden opgestuurd naar alle inwoners in Hof van Twente die in een straat wonen met een bloem of boom erin (zoals Lindelaan, Rozenstraat, etc). Hof van Twente kent ruim 14.000 adressen, deze doelgroep bestaat uit 1100 adressen.  De kaarten worden op 22 mei bezorgd. Ontvangers worden opgeroepen om de kaarten ‘bewust weg te gooien’.

Doe mee met de bijenwerkdag op 10 maart tijdens NL doet in Goor

Op 10 maart 2018  a.s. worden er  in Goor door 3 organisaties in samenwerking met Landschap Overijssel 2  bijenweides ingezaaid en 3 bijenhotels gebouwd. Deze hotels, voor niet stekende solitaire bijen, kevers en vlinders, worden op de 3 samenwerkende locaties geplaatst. Er wordt deze dag gewerkt van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Het Kukelnest, de Stadslandbouw Hof van Twente en in de Gijminkwijk (waar de `asbest eruit is en nu biodiversiteit erin moet’).  Natuurlijk zit een gezamenlijke lunch inbegrepen. Trek je warme werkkleren aan, kom op de fiets en doe met ons mee!

Geef je op via de site van NL doet  en kies een bijenklus  of mail naar naar inavdriet@gmail.com

 

We vieren de maand van de aarde in de Hof van Twente tussen 22 april en 22 mei.

De maand tussen 22 april t/m 22 mei 2018 willen we uitroepen tot maand van de biodiversiteit . Op 22 april (dag van de aarde) willen we een maand inluiden met speelse activiteiten voor jong en oud en met specifieke aandacht voor de producten die de aarde voortbrengt . Op 22 mei (internationale dag van de biodiversiteit) sluiten we deze maand in de Hof van Twente feestelijk af.

Een mooi moment voor de Groene Loper  Hof van Twente om aandacht voor het belang van biodiversiteit en ons prille groene netwerk op de kaart te zetten. We  zijn in de werkgroep en in nauwe samenwerking met Hofkracht, druk bezig met de voorbereidingen van verschillende  (educatieve) activiteiten in april en mei en voelen ons gesteund door wethouder Wim Meulenkamp.  De Groene Loper verheugt zich erop om `een stevig duurzaam groen netwerk’ in de Hof van Twente uit te bouwen en op de kaart te zetten .

Deze datum kan je alvast in je agenda noteren als `opmaat’ voor deze maand.

Hofkrachtcafe op 19  april 2018

  • Locatie: De Tasca in Markelo
  • Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 1930 uur)
  • Ontvangst met 10 minuten presentatie door: Jan ten Tije van `Maarkel Lokaal’
  • 40 minuten presentatie door Stichting Hofvogels :  De ‘Steenuil, thermometer voor een gezonde biodiversiteit‘  De steenuil, heeft net als veel andere diersoorten te lijden onder een afname van geschikte biotopen, waarvan deze soorten afhankelijk zijn. De Stichting Hofvogels zet zich dan ook -samen met anderen in- voor behoud van de populatie inheemse uilen, waaronder de steenuil. Naast het inventariseren van omgevingen waar deze uilensoorten zich ophouden, worden ook nestkasten opgehangen en gecontroleerd en worden erfbewoners geïnformeerd en geadviseerd om erven meer uilvriendelijk in te richten.

10 e van de maand acties?

Op elke 10e van de maand willen we in samenwerking met Hofkracht in de gemeente Hof van Twente extra aandacht schenken aan biodiversiteit en duurzaamheid. Heb je een idee of actie voor de 10e van de maand? Geef het door aan de Groene Loper.

10 februari 

Watermaand met educatie op de scholen door Hof Power

9 en 10 maart:

NL Doet  bijenweides inzaaien en insectenhotels bouwen ism Landschap Overijssel  bij: de Stadslandbouw Goor, Het Kukelnest in Goor en in de wijk het Gijmink in Goor.

10 april